potni nalogi

Potni nalogi

Davčni organ izvaja poostreno kontrolo nad uporabo službenih osebnih vozil.

Vsi davčni zavezanci, ki imajo v svojih poslovnih knjigah prikazane stroške, ki nastanejo v povezavi z uporabo službenih vozil, kot so:

- amortizacija,

- najemnina,

- stroški goriva,

- stroški zavarovanj,

- stroški vinjete in podobno,

so v skladu z zakonom o davčnem postopku dolžni na zahtevo predložiti davčnemu organu dokazila, da se službeno osebno vozilo uporablja v poslovne namene.

Kot dokazilo nam poleg potnih nalogov (za vsako službeno pot svoj nalog) služi lahko tudi evidenca prevoženih kilometrov (za en mesec zbrani podatki o opravljenih poteh) za vsako službeno vozilo, ki mora zajeti najmanj:

datum, ura odhoda, ura prihoda, relacija, namen, število prevoženih kilometrov, stanje števca pred pričeto vožnjo, stanje števca po končani vožnji. 

V koliko se službeno osebno vozilo uporablja tudi v privatne namene, je potrebno:

ali obračunati boniteto (prispevki in dohodnina kot pri plači) - če službeno osebno vozilo uporablja zaposlen

ali obračunati drug dohodek (25% dohodnine)- če službeno osebno vozilo uporablja lastnik, ki ni zaposlen.

V kolikor službeno osebno vozilo uporablja samostojni podjetnik, se ne obračuna boniteta in ne drug dohodek, ampak se stroški, ki se nanašajo na uporabo službenega vozila, v davčnem obračunu upoštevajo sorazmerno glede na uporabo vozila v poslovne namene.

Svetujemo vam sprotno pisanje potnih nalogov oz. evidenc, da ne bi prišlo do napak. Več o tem si preberite na strani potni nalogi.

 

 

VLAMAT d.o.o.
Šlandrov trg 1
3310 Žalec
 
 
Telefon: 03/713-16-00
Fax: 03/713-16-16